2 SISTERS

1. PRZEDSIĘBIORCA

1.1.Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy, działający pod adresem www.2sisters.pl jest „B.J.B.” S.C BARTŁOMIEJ BYCZKOWSKI, JERZY BYCZKOWSKI z siedzibą w Łodzi, ul. Kawowa 16 (zwana dalej B.J.B), posiadająca REGON: 472835176, NIP: 7292457447,

1.2.    Klient ma możliwość kontaktu ze sklepem internetowym, telefonicznie pod numerem telefonu 606 881 492 lub przez formularz kontaktowy na stronie sklepu internetowego lub sklep@2sisters.pl .

1.3. W Sklepie Internetowym Kupujący mogą dokonywać zakupów, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. ZASADY DZIAŁANIA SKLEPU INTERNETOWEGO 2Sisters

B.J.B prowadzi sprzedaż towarów poprzez zorganizowany sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet. W sprzedaży znajdują się towary dostępne w ramach sieci dystrybucyjnej B.J.B lub innych marek odzieży, do sprzedaży których B.J.B przysługuje prawo.

3. ZAMAWIANIE TOWARÓW

3.1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.2sisters.pl

3.2. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, rozmiarze itp.

3.3. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności rozmiar, kolor, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje oraz liczbę sztuk zamawianych towarów.

4. JAK KUPOWAĆ W SKLEPIE INTERNETOWYM – SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA

4.1. Po wybraniu przez Klienta towaru, należy kliknąć ikonę „do koszyka”.

4.2. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny po kliknięciu na ikonę koszyka w pasku u góry strony. Przejść do koszyka można poprzez wybranie przycisku “Koszyk”, który uruchamia stronę pokazującą wszystkie produkty, które się w nim znajdują lub po kliknięciu na przycisk “Do kasy”

4.3. Istnieją dwie możliwości złożenia zamówienia w sklepie internetowym: a) założenie konta z loginem i hasłem b) złożenie zamówienia bez konieczności zakładania konta. W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia, gdzie należy wprowadzić dane niezbędne do wysyłki zamówionego towaru.

4.4. Przez zalogowanie Klient uzyskuje dostęp do dodatkowych opcji takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie jest ostatnie, złożone zamówienie, zapamiętanie adresów wysyłek, możliwość otrzymywania aktualnych informacji o produktach ze sklepu

4.5. Po wybraniu sposobu dostawy i wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych (w tym ewentualnie danych do faktury), należy wybrać sposób płatności.

4.6. Klient ma możliwość wybrania sposobu płatności online (płatność kartą płatniczą lub przelew poprzez serwis dotPay) lub opłacenia przesyłki przy odbiorze. Po wybraniu sposobu dostawy, a jeśli Klient wybrał płatność online, także po dokonaniu płatności poprzez serwis  dotPay, Klient przekierowany jest do strony, z której może kontynuować zakupy lub przejść do podsumowania zamówienia.

Uwaga: W przypadku, wybrania jako formy płatności za towar płatności online (przelew lub płatność kartą płatniczą przez system dotPay), dyspozycję płatności należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku nieotrzymania płatności na rachunek B.J.B lub podmiotów pośredniczących w transakcji (dotPay), zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, umowa nie zostanie zawarta, a zamówienie nie zostanie zrealizowane. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie.

4.7. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca nie zostanie zrealizowane.

4.8. E-mail potwierdzający wpłynięcie zamówienia Klienta zostanie wysłany na adres e-mailowy podany w danych logowania. W treści wiadomości e-mail Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.

4.9. B.J.B może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.

4.10. B.J.B. zastrzega sobie prawo do nie łączenia kilku zamówień.

5. CENY

5.1. Ceny na stronie podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT.

5.2. Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.

5.3. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta.

5.4. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez B.J.B zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

5.5. Sklep www.2sisters.pl nie posiada innych ukrytych kosztów.

Uwaga: B.J.B zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

6. FORMY PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIENIE

6.1. Za pobraniem: zapłata następuje do rąk kuriera przy odbiorze przesyłki kurierskiej.

6.2. Przelew szybki: przelewy, które akceptowane są przez B.J.B, to tzw. szybkie przelewy dokonane przy użyciu serwisu dotPay. Cechą szybkich przelewów jest to, że po wybraniu tej formy płatności Klient zostaje przekierowany na stronę wybranego z listy banku, aby dokonać transferu pieniędzy.

6.3 Przelew tradycyjny: Klient otrzyma numeru konta, na który należy dokonać wpłaty np. na poczcie.

6.4. Karta płatnicza: Klient musi dysponować kartą umożliwiającą dokonywanie płatności w Internecie (o tym czy dana karta spełnia ten warunek należy upewnić się w banku, który wydał kartę). Płatność kartą płatniczą odbywa się za pośrednictwem serwisu dotPay.

 

7. REALIZACJA NIEPEŁNEGO ZAMÓWIENIA

W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail o problemach z realizacją zamówienia i możliwych rozwiązaniach (np. częściowa realizacja, pełna realizacja, lecz związane z tym wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia bez negatywnych skutków dla Klienta). Jeśli Klient nie chce, by zamówienie częściowe było realizowane – zamówienie jest wycofywane bez negatywnych konsekwencji dla Klienta, a w razie dokonania przez niego płatności – kwoty uiszczone zostaną zwrócone.

8. SPOSÓB DOSTAWY ZAMÓWIENIA I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

8.1. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji bezpośrednio po jego złożeniu – w przypadku przesyłki opłacanej przy odbiorze. W przypadku płatności online – po potwierdzeniu wpłynięcia należności na konto B.J.B (za pośrednictwem serwisu dotPay). Jeżeli wybrany towar jest dostępny, a Klient wybrał dostawę pod wskazany adres zostanie on wysłany do Klienta w ciągu 1 – 3 (słownie: jednego-trzech) dni roboczych.

UWAGA: W przypadku wyboru jako formy płatności, płatności online (przelew lub płatność kartą płatniczą) realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za zamówienie na konto sklepu internetowego lub podmiotów pośredniczących, od tego też momentu należy liczyć termin, w ciągu którego towar zostanie przekazany kurierowi.

8.2. Dostarczaniem zamówień zajmuje się firma kurierska – przewidywany czas dostawy to jeden dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych.

8.3. Nie ma możliwości odbioru osobistego.

8.4. Klient ma obowiązek sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem uniemożliwi wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.

9. KOSZT DOSTAWY

Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy i płatności i wynosi:

Przesyłka standardowa kurierem i płatności online wynosi 19,50 PLN brutto;

Przesyłka standardowa Pocztą Polską i płatności online wynosi 15,00 PLN brutto;

Przesyłka standardowa Pocztą Polską i płatności za pobraniem 21,00 PLN brutto;

Przesyłka standardowa do Paczkomatu i płatności online wynosi 11,00 PLN brutto;

Przesyłka standardowa do Paczkomatu i płatności za pobraniem 17,00 PLN brutto;

Przesyłka poza granice Rzeczpospolitej Polski – ustalana indywidualnie.

 

10. WYKONANIE UMOWY – TERMIN

W zależności od rodzaju wybranej przez Klienta opcji B.J.B  zobowiązuje się do przekazania towaru kurierowi w terminie); 1 – 3 dni roboczych, od poprawnego złożenia zamówienia lub, w przypadku braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia, do poinformowania Klienta o braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia w takim terminie. Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy.

11. ZWROT RZECZY – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

11.1 Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy. Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny i zwrócić towar w terminie 14 dni od daty sprzedaży.

11.2 Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest złożenie przez Klienta, przed upływem ww. terminu oświadczenia na piśmie – można to zrobić na przykład przez wydrukowanie i wypełnienie formularza odstąpienia od umowy, dostępnego w serwisie sklepu internetowego oraz przesłanie na adres sklep@2sisters.pl lub pocztą polską na adres „B.J.B.” S.C BARTŁOMIEJ BYCZKOWSKI, JERZY BYCZKOWSKI z 93-480 Łódź, ul. Kawowa 16. ( wyjątkiem jest bielizna, która nie podlega zwrotowi)

11.3. Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, nie noszącym śladów użytkowania.

11.4. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

11.5. Klient otrzyma zwrot ceny za zwracany towar, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, a w przypadku gdy Klient zwraca wszystkie towary wchodzące w skład danego zamówienia – również zwrot kosztów wysyłki towaru ze sklepu do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy), jeżeli Klient był nimi obciążony i zostały one uiszczone przy zamówieniu, od którego Klient odstępuje w całości.

12. REKLAMACJE

12.1 Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym 2sisters.pl może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji jeśli posiada wady stanowiące o jej niezgodności z umową.

12.2. Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres sklep@2sisters.pl lub pocztą polską na adres „B.J.B” 93-480 Łódź, ul. Kawowa 16.

12.3. W przypadku reklamacji drogą pocztową, należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia.

12.4. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nie naruszonym na adres „B.J.B” 93-480 Łódź, ul. Kawowa 16 wraz z  dołączonym protokołem reklamacyjnym lub zwrotu, które są do pobrania na stronie www.2sisters.pl

12.5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, B.J.B. wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany stan magazynowy), zwróci cenę wadliwego towaru.

12.6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z informacją o niezasadności reklamacji.

13. PRZEDSIĘBIORCY

13.1. Niniejsze punkty Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.

13.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń.

13.3. W przypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

 

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do każdego zakupionego towaru w formie elektronicznej dołączona jest  faktura VAT. B.J.B.nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych Klienta.

14.1. Przetwarzanie danych osobowych

Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez B.J.B.. danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.

14.2. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i prowadzącym sklep internetowy – B.J.B.

14.3. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest B.J.B.” S.C BARTŁOMIEJ BYCZKOWSKI, JERZY BYCZKOWSKI z siedzibą w Łodzi, ul. Kawowa 16 . Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, zmiany, jak również żądania ich usunięcia.

tylko teraz cała kolekcja -50%
2 sisters
Uwaga promocja ograniczona czasowo!
Sky Rocket Your Agency Income
Get Our Free Guide to
Navigation
Close

Koszyk

Great to see you here !

A password will be sent to your email address.

Already got an account?

Categories